EV CITY

Na rzecz lepszej przyszłości

O projekcie
Współczesne miasta mierzą się z wieloma przeszkodami na drodze do polepszania jakości życia mieszkańców. Zła jakość powietrza, hałas, utrudnienia w przemieszczaniu się to tylko niektóre problemy, którym muszą sprostać.

Jednym z priorytetowych obszarów działań na rzecz poprawy sytuacji jest dążenie do zeroemisyjnego transportu, w szczególności przez rozwój elektromobilności. Pojazdy zasilane elektrycznie nie tylko wywołują mniej negatywnych skutków dla środowiska (ograniczenie smogu, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych), ale także ograniczają hałas w mieście. Na drodze do upowszechnienia transportu elektromobilnego stoi kilka przeszkód. Wśród nich świadomość na temat technologii czy brak dostępnej infrastruktury w postaci stacji ładowania. Naszym obowiązkiem, ale też w naszym interesie, jest niwelowanie tych przeszkód.
W ramach programu
W ramach eV City chcemy dążyć do poprawy jakości życia w miastach, w szczególności w zakresie zmniejszania zanieczyszczeń powietrza. Chcemy pomóc miastom stać się eV Cities, miastami elektromobilności. Wierzymy, że to miasta i ich mieszkańcy najlepiej znają swoje wyzwania i wiedzą czego potrzebują by osiągnąć ten cel.

Dlatego w ramach programu
  • Uruchamiamy program grantowy dla miast – fundusz, z którego będziemy współfinansować inicjatywy polepszające jakość życia lokalnej społeczności, w szczególności poprzez poprawę jakości powietrza
  • Budujemy ogólnodostępną sieć stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych – w Polsce obecnie jest dostępnych około 250 stacji ładowania o mocy 150kW. Docelowo chcemy zbudować 130 dwustanowiskowych stacji szybkiego ładowania o mocy 175kW, w miejscach, które będą najbardziej przydatne użytkownikom samochodów elektrycznych.

Zobacz, co robimy już teraz

  • Od 2030 roku w naszej ofercie będą dostępne wyłącznie w pełni elektryczne samochody
  • Do 2040 roku planujemy być firmą neutralną klimatycznie
  • Do końca 2025 roku we wszystkich placówkach dealerskich w Polsce zbudowane będą instalacje fotowoltaiczne o mocy minimum 50kWp
    – potrzebna nam energia będzie pochodziła wyłącznie z zielonych źródeł

Dołączyli do nas